اساتید مشاور دانشجویان رشته های  پیراپزشکی  و کارشناسی ارشد در نیمسال تحصیلی  اول  1401-1400
 
مسئول اساتید مشاور: دکتر محمود عابدین زاده

 

 رشته

استاد مشاور

ورودی

استاد مشاور

ورودی

پرستاری

دکتر آذر درویش پور

991

دکتر محمد اسماعیل پور             

971

دکتر پور قانع-دکتر بشارتی

14001

دکتر رویا منصورقناعی

981

مامایی

دکتر مروارید شیرازی

992

خانم سهیلا مجیدی

962

دکتر مژگان نظری

952

خانم حوریه شایگان

972

خانم کبری ابوذری

982

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

دکتر پرند پور قانع

 971 و 991-14001-

دکتر فرزانه بشارتی

981

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400