مدیریت تحقیقات و فناوری

 

فرایند ها و فرم ها  

آیین نامه ها و دستورالعمل ها 

 آیین نامه های دانشجویی(آیین نامه استاد راهنما)

  آیین نامه های دانشجویی(آیین نامه اجرایی نگارش )

 آیین نامه های دانشجویی( آیین نامه کارشناسی ارشد)

اولویت های تحقیقاتی دانشگاه

طرح های تحقیقاتی

کمیته اخلاق

تالیف و ترجمه کتاب

آئین نامه تشویق مقالاتجدید 1396

Affiliation

پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر سال 1399

جدول امتیاز دهی به نویسندگان اول و سایر همکاران

 

 

مدیریت توسعه فناوری سلامت

 

مراکز تحقیقاتی

مراکز رشد

ابداعات و اختراعات

حمایت از فرصت انتقال

دفتر ارتباط با صنعت

 

 

مدیریت روابط بین دانشگاهی

 

بخشنامه ها

شرکت در همایش های خارجی

فرصت های مطالعاتی خارج از کشور

تسهیلات همایش های داخلی

ثبت بیماری ها و داده های نظام سلامت

آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

 

 

 تکمیل پروفایل های علم سنجی

 

قدم اول: درخواست ایمیل دانشگاهی

https://mail.gums.ac.ir

شماره تماس برای پیگیری ایمیل دانشگاهی: 01333333302

 

قدم دوم: تشکیل پروفایل گوگل اسکالر که از الزامات آن داشتن حساب جی میل می باشد.

 

قدم سوم: ایجاد حساب کاربری در اسکوپوس و تشکیل پروفایل

http://isid.research.ac.ir/docs/help/Scopus-Author-Profile-Correction.pdf

http://scopus.com/

 

قدم چهار: ایجاد پروفایل در اورکید و برقرار اتصال با اسکوپوس:

https://orcid.org/signin

فرم الکترونیکی ثبت نام

https://orcid.org/register

 

قدم پنجم: ایجاد پروفایل در ریسرچرآی دی و برقرار اتصال با اورکید مطابق راهنمای ذیل:

http://isid.research.ac.ir/docs/help/ORCID-Registration.pdf

و

http://researcherid.com/

فرم الکترونیکی ثبت نام

https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action

 

قدم ششم: ویرایش و تکمیل اطلاعات سامانه علم سنجی مطابق راهنمای ذیل:

http://isid.research.ac.ir/

لینک بازیابی پسورد اعضای هیئت علمی

http://isid.research.ac.ir/Backend.php

 

 

آخرین بروز رسانی : 30 آبان 1400