همکاران آموزش دانشکده پرستاری مامایی

 

 

 

 

طاهره محمدی

 

کارشناس خدمات آموزشی

 

 

پروانه غلامیدوست 

 

کارشناس سما 

 

 

فرزانه بهمن پور 

 

کارشناس سما 

آخرین بروز رسانی : 20 مهر 1400