رشته مامایی (Midwifery)

 

تعریف رشته:

رشته مامایی از رشته های علوم پزشکی است که دانش اموختگان آن در سطح کارشناسی با ارائه خدمات بهدشت باروری و انجام مراقبتهای دوران بارداری ، حین و بعد از زایمان انجام مراقبتهای نوزادان و شیرخواران و ارائه آموزش و مشاوره سلامت جنسی و باروری به زنان در حدود وظایف تعیین شده ، ترویج زایمان طبیعی و ایمن، تشخیص حالات غیر طبیعی در مادر، جنین یا نوزاد تازه متولد شده ، انجام اقدامات اضطراری در حین بارداری یا زایمان و ارجاع به موقع موارد غیرطبیعی ، در جهت تأمین و ارتقای سلامت مادر و جنین، نوزاد و شیرخوار وکودک تلاش می کنند.

 

تعریف رشته مامایی:                                                                                                                    

رشته مامایی از رشته های علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن در سطح کارشناسی با ارائه خدمات بهداشت باروری وانجام مراقبتهای دوران بارداری، حین وبعداز زایمان، انجام مراقبتهای نوزادان وشیرخواران وارائه آموزش ومشاوره سلامت جنسی وباروری به زنان در حدود وظایف تعیین شده، ترویج زایمان طبیعی وایمن، تشخیص حالات غیر طبیعی وایمن، تشخیص حالات موارد غیر طبیعی، در جهت تامین وارتقای سلامت مادر وجنین- نوزاد وشیرخوار وکودک تلاش می کنند.

تاریخچه رشته:

بر اساس مدارک ومستندات باقیمانده از قرنها پیش، هیپوکرات پزشک یونانی، برنامه آموزش مامایی را در قرن پنجم قبل از میلاد شروع کرد. سرانوس پزشک رومی در قرن دوم میلادی مشخصات یک مامای خوب را شامل نیاز به تحصیل و دسترسی به دانش مامایی تعیین کرد. او همچنین کتابی را نوشت که تاسال 1500میلادی مورد استفاده بود. در سال 1452میلادی آلمان اولین قانون در مورد مامایی در زمینه زایمان زنان را تصویب کرد. در کشورهای غربی که با مهاجرت دیگر اقوام تشکیل شده بود نظیر ایالات متحده ، آمریکای لاتین واسترالیا، ماماها برای این جوامع مهاجری یک ضرورت محسوب می شدند وهمواره مورد احترام بودند.آموزش مامایی در این جوامع به حدود 200سال قبل بر میگردد. درآمریکا در سالهای 1921تا 1929آموزش و صدور مجوز کار برای ماماها انجام شد و به تدریج آموزشکده های مامایی تاسیس گردید.

ارزش ها و باورها (Values)

از انجا که خانواده واحد بنیادی جامعهو کانون اصلی رشد تعالی انسانها است و زنان و مادران در این کانون نقش محوری و تعیین کننده ای را به عهده دارند، لذا توجه به سلامت جسمی و روانی مادران و کودکان و ارائه خدمات بهداشتی برای این گروه های آسیب پذیر در رأس برنامه های بهداشتی و درمانی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

در این دوره اموزشی با اعتقاد به اینکه امور مربوط به باروری نظیر حاملگی و زایمان، رخداد طبیعی و فیزیولوژیک زندگی هستند و اینکه پیشگیری بردرمان مقدم است، حفظ شرایط طبیعی برای رخدادهای باروری اری ضروری است و انحرافات از حالات طبیعی باید به درستی و به دقت شناسایی و به مسیر طبیعی هدایت شوند.

 

رسالت(Mission)

رسالت این برنامه تربیت نیروی انسانی متعهد، آگاه و متبحر در زمینه مامایی است که خدمات مامایی را در سطوح مختلف پیشگیری به عنوان یک فرد از اعضای تیم سلامت و یا به صورت مستقل به مددجویان ارائه می نماید.

 

چشم انداز (vision)

در 10 سال آینده دانش آموختگان این رشته با توجه به فلسفه و رسالت برنامه ، ضمن تکمیل پست های مورد نیاز کشور در مراکز بهداشتی درمانی، خدمات مامایی مؤثر و کارآمد خود را در بالاترین استانداردهای حرفه ای و تأمین رضایتمندی مراجعین و مددجویان ارائه خواهند نمود.

 

اهداف کلی دوره (Aims)

کمک به ارتقاء شاخص های مرتبط با سلامت باروری زنان و خانواده

کمک به کاهش مشکلات مرتبط با مادر و جنین- نوزاد و شیرخوار و کودک و کاهش مرگ و میر ناشی از دوران بارداری

کمک به ترویج زایمان های طبیعی در کشور

 

نام دروس وتعداد واحدهای درسی:

نوع واحد

تعداد واحد

دروس عمومی(الزامی یا core)

24

دروس علوم پایه (الزامی یاcore)

20

دروس تخصصی الزامی(core)

72

دروس تخصصی اختیاری (noncore)

2

دروس کارآموزی در عرصه( الزامی یا core)

 

16

جمع

134

 

 

 سر فصل دروس ( کوریکولوم) رشته مامایی

 

برنامه آموزشی به صورت جدول تفکیکی ارائه واحد به تفکیک هر نیمسال دانشجویان کارشناسی مامایی 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400