راهنمای استفاده کابران از خدمات کتابخانه  دانشکده شرق گیلان

 

كتابخانه دانشگاهي

فلسفه وجودی کتابخانه دانشکده  ، پشتیبانی از فرآیند یادگیری، آموزش و پژوهش از طریق ارائه خدمات  ومنابع اطلاعاتی به مراجعان است. تحقيق رسالت دانشگاه و كتــــــابخانه ابزار تحقيق .هيچ دانشگاهي بدون داشتن كتابخانه قوي و غني نمي تواند به رسالتش جامعه عمل بپوشاند و  كتابخانه براي ادامه حيات دانشگاه ضروري است . كتابخانه دانشگاهي از نظر وابستگي تشكيلاتي واداري زير نظر معاونت پژوهشــــــي اداره مي شود.

معرفــــی کتابخانه

واحد كتابخانه در طبقه همكف دانشكده با مساحت 475متر مربع واقع شده است:

    P 11234  نسخه كتب فارسي P 1482 نسخه كتب لاتين

     P  37 عنوان نشريات فارسی    P 23   عنوان نشريات لاتین                 

     P   288   حلقه لوح فشرده آموزشی  P  14  عنوان پایان بخش هاي كتابخانه

بخش فني:{1.سفارشات  2.سازماندهی

بخش عمومي:{3. امانت  4. مرجع  5. نشريات 6 .اطلاع رسانی

1) سفارشات:  فعالیت اين بخش انتخاب منابع  مورد نیاز كتابخانه از طریق کاتالوگ چاپی والکترونیکی ناشران و ... که شامل فرآیند سفارش ،خريد،و دريافت منابع است .

2) فهرست نويسي وآماده سازي: كتابدار بخش فعاليت هائي از قبيل: جستجوي كتاب هاي جديد در اپكهاي بين المللي و ورود اطلاعات آنها در نرم افزار کتابخانه دیجیتال پیام مشرق تحت وب و... .

3) بخش امانت: بخش امانت پر استفاده ترين قسمت كتابخانه است.كتابدار بخش امانت فعاليت هاي متنوعي از قبيل:

Pراهنمایی لازم به مراجعین جهت ثبت نام  کارت عضویت الکترونیکی

P پاسخگوئي(حضوری و غیر حضوری) به کاربران  كتابخانه دانشکده  و كليه مراجعيني كه از واحدهای تابعه مراجعه مي كنند.

P امانت و استرداد منابع وگزارش گیری ها و.. مرتب نمودن مداوم کتاب ها براساس رده موضوعی

Pبرگزاري نمايشگاه دركتابخانه ويژه كتابهاي خريداري شده از نمايشگاههاي بين المللي و.. .

Pفرآیند تسويه حساب مراجعین جهت تسويه كلي با واحدكتابخانه

4) بخش مرجع:بخش مرجع شامل  منابع مرجع فارسي و لاتين از قبيل فرهنگ عمومي وتخصصي، دايره المعارف، اطلس و...می باشد.

5) بخش نشريات:اين بخش شامل  نشريات فارسي و لاتين كه كتابدار بخش فعاليت هائي از قبيل:  دريافت و كنترل مجلات با كاردكس نشريات/ ثبت اطلاعات كتابشناختي مجلات در كاردكس/ ممهور شدن و آماده سازي نشريات و تنظيم  آنها در قفسه .

6) بخش اطلاع رسانی:مرجع اطلاع رسانی منابع الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان وب سایت کتابخانه مرکزی و پایگاه عرضه اطلاعات به نشانیhttp://library.gums.ac.ir  است و از خدمات موجود در این بخش: راهنماهای آموزشی در خصوص نرم افزار تحت وب کتابخانه، پایگاه­ها و سایت­های پزشکی// منابع الکترونیکی کتابخانه

 

×نظر به اهميت كتاب و كتابخانه و به منظوراستفاده كارآمد تر ازامكانات كتابخـــانه واعمال روش های  یکنواخت  در امانت منابع كتابخانه اي به جامعه استفاده کننده اين آئين نامه درشورای کتابخانه به تصويب رسيده است ودركليه بخشهاي كتابخانه قابل اجرامي باشد.:

ماده 1: عضويت در کتابخانه

1-1:اعضاء هيأت علمي (رسمي، پيماني) دانشگاه علوم پزشکی گیلان وگروه حق التدریس:

الف. تكميل و ارسال فرم درخواست عضویت (ثبت‌نام الكترونيكي)بر روي وب ‌سايت كتابخانه همراه با آپلود عكس اسكن شده .بعلاوه ارائه کارت شناسایی هیأت علمی و یاارائه معرفی نامه از واحد محل خدمت  جهت دریافت کارت عضویت از کتابخانه مرکزی.

2-1:کارکنان (رسمی، پیمانی) دانشگاه:

الف. درخواست عضویت و تکمیل فرم به صورت الکترونیکی به همراه آپلود عکس از وب سایت کتابخانه مرکزی بعلاوه ارائه معرفی نامه از واحد محل خدمت  جهت دریافت کارت عضویت از کتابخانه مرکزی  دانشگاه.

3-1:دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گیلان :

الف. تكميل فرم درخواست عضویت (الكترونيكي) به همراه آپلود عكس اسكن شده وحضور در کتابخانه جهت تایید نهایی .

ماده 2:مقررات امانت

1-2: اعضاي هيئت علمي 7جــــلد كتاب به مدت 20روز

2-2: کارکنان : 2جلد كتاب به مدت 10روز

3-2: دانشجویان (تحصیلات تکمیلی) : 5جلد کتاب به مدت 12روز

4-2: دانشجویان (کارشناسی): 3جـلد كتاب به مدت 10روز

5-2: شرط امانت گرفتن كتاب، دارا بودن كارت عضويت كتابخانه است.لذا کتابخانه از امانت کتاب به مراجعین غیر عضو معذور خواهد بود.

6-2:هر عضو فقط با كارت عضويت خود مجاز به امانت كتاب مي‌باشد.

7-2:كتابخانه مي‌تواند بنا به ضرورت تعداد كتابها و مدت امانت را كاهش دهد و يا استرداد كتابها را قبل از  پايان مدت امانت درخواست نمايد.

ماده3:منابعي كه امانت داده نمي شود

  Pمنابع مرجع     Pنشریات ادواری  P   پايان نامه تحصيلي

 

 ماده 4: كتب گمشده و یا خسارت دیده

چنانچه امانت ‌گيرنده كتاب را گم كند يا خسارتی به آن وارد نماید،‌ جبران خسارت وارده برعهده امانت گیرنده خواهد بود. ميزان خسارت و هزينه مربوط به سازماندهي و آماده ‌سازي، نحوه و زمان لازم براي جبران آن توسط کتابخانه( واحد امانت گرفته شده منبع ) تعیین خواهد شد.

ماده 5: تسویه حسا ب

1-5:دانشجويان موظفند در هنگام فارغ‌التحصيلي، يا انتقال دائم به ساير دانشگاهها و یا انصراف از تحصيل با كتابخانه تسويه حساب نمايند.

2-5:كليه اعضاي هيأت علمي ، و کارکنان دانشگاه(اعم ازرسمی، پيمانی) موظفند قبل از خاتمه خدمت خود در دانشگاه، كليه كتب امانتي خود را به كتابخانه مسترد نمايند.

3-5:در هنگام تسويه ‌حساب دائم با كتابخانه، تحویل دادن كارت عضويت به كتابخانه مرکزی  الزامي است.

  ماده6: رعايت نظم و ساير مقررات كتابخانه

1-6: رعايت سكوت به هنگام مطالعه در كتابخانه الزامي است.

2-6:خوردن،‌ آشاميدن، ، استفاده از تلفن همراه در محل كتابخانه ممنوع است‌.

3-6: مفاد اين آئين‌نامه براي كليه استفاده‌ كنندگان كتابخانه اعم از اعضاي هيأت علمي، كارمندان، دانشجويان و افراد میهمان لازم ‌الاجرا است.

ماده 7: هر گونه تجديد نظر و تغيير در اين آئين‌نامه، به عهده مديريت و شوراي كتابخانه بر حسب نياز مي‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره هر کدام از موارد ذکر شده به وب سایت کتابخانه به آدرس http://library.gums.ac.ir مراجعه نمایید .