ورودی

اسامی

وضعیت دانشجو

ورودی 93

زهرا عابدی

فارغ التحصیل

سعید پاتیان

فارغ التحصیل

معصومه غیبی زاده

فارغ التحصیل

حمید مایلی

در حال تحصیل

سید علیرضا عظیمی

فارغ التحصیل

بهاره عبدی

فارغ التحصیل

ورودی 94

رویا حامدی شیجانی

فارغ التحصیل

سمیه امید ظهیر

فارغ التحصیل

ماهرخ پور عینی

فارغ التحصیل

عاطفه بشر خواه

فارغ التحصیل

نسرین توسلی

فارغ التحصیل

فائزه غلامی شیل سر

­فارغ التحصیل

فائزه کبرایی آبکنار

فارغ التحصیل

کامله مقدم

فارغ التحصیل

ورودی95

زهرا راضی چافی

در حال تحصیل

سمیه قلی زاده سیاهمزگی

فارغ التحصیل

سعیده کاوه مریان

فارغ التحصیل

الهام نوحی کرارودی

فارغ التحصیل

مریم رحمانی

فارغ التحصیل

ورودی96

حامد اسدی شیخ احمدی

فارغ التحصیل

بستانه قنبری بستانه

فارغ التحصیل

فاطمه منصوری

فارغ التحصیل

زینت سید پورچافی

فارغ التحصیل

رویا مومنی پور مقدم صومعه سرایی

فارغ التحصیل

سیمین مهرخواه

فارغ التحصیل

ورودی97

زهرا دودانگه

درحال تحصیل

صغری زارعی

درحال تحصیل

لیلا زاهد نخجیری

فارغ التحصیل

پویا نعمت زاد خمسی

درحال تحصیل

علی نوری

فارغ التحصیل

آمنه بیگ محمدی

درحال تحصیل

سید محمد صادق مظفری

درحال تحصیل

ورودی98

معصومه اسکندرزاده

درحال تحصیل

مهدی سهرابی

فارغ التحصیل

زهرا عسگری تپه

فارغ التحصیل

مهدی داننده کلی

درحال تحصیل

رزیتا محمدی خانقاه

درحال تحصیل

ورودی99

فرخبد افشاری نسب

درحال تحصیل

مرضیه شعبانی

درحال تحصیل

سید مهدی طیاری

درحال تحصیل

حداد فتحی دخت لاحشری

درحال تحصیل

نرجس سلیم زاده

درحال تحصیل

ورودی1400

مرضیه السادات آبفروشها

درحال تحصیل

فاطمه رحیمی

درحال تحصیل

فاطمه رمضانی پور

درحال تحصیل

فاطمه نجف زاده

درحال تحصیل

پریوش بختیاری

درحال تحصیل

تعداد کل دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی: 47 نفر

 
آخرین بروز رسانی : 29 آذر 1400