لاگ بوک کارآموزی رفتار در اتاق عمل

 

عرصه جنرال

لاگ بوک کارآموزی بخش استریل مرکزی

لاگ بوک کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

لاگ بوک کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1 

لاگ بوک کارآموزی تکنیک اتاق عمل 2 

لاگ بوک کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی 

لاگ بوک کارآموزی مدیریت در اطاق عمل دانشکده

لاگ بوک کارآموزی اتاق عمل اورژانس 

لاگ بوک کارآموزی در عرصه ارتوپدی

لاگ بوککارآموزی در عرصه اعصاب

لاگ بوک کارآموزی در عرصه زنان 

لاگ بوک کارآموزی در عرصه اورولوژی

لاگ بوک کارآموزی در عرصه قلب و عروق

لاگ بوک کارآموزی در عرصه چشم 

لاگ بوک کارآموزی در عرصه فک و صورت

لاگ بوک کارآموزی در عرصه توراکس

لاگ بوک کارآموزی در عرصه گوش و حلق و بینی

لاگ بوک کارآموزی در عرصه اطفال 

لاگ بوک کارآموزی در عرصه گوارش و غدد

لاگ بوک مهارتهای پرستاری در بخش های داخلی و جراحی

لاگ بوک کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

لاگ بوک کارآموزی اصول و فنون

آخرین بروز رسانی : 23 بهمن 1400