عناوین فرم ها و آیین نامه ها

فایل

 

آئین نامه های آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

 

دانلود

فرم ترفیع

دانلود

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانلود

آئین نامه انتخاب استاد نمونه 

دانلود

آئین نامه اساتید مشاور

دانلود

فرم گواهی اشتغال به تحصیل داخل استانی

دانلود

فرم گواهی اشتغال به تحصیل خارج استانی

دانلود

درخواست انتقال دائم

   دانلود

درخواست انتقال موقت

دانلود

درخواست میهمانی

دانلود

درخواست انتقال دائم توام با تغییر رشته

دانلود

فرم ثبت نام دانشجو

دانلود

 فرم انتخاب واحد دستی

  دانلود

آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

دانلود

فرم درخواست تجدید نظر در نمره امتحانی

 دانلود

آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی 1395

دانلود 

 آیین نامه تسهیلات آموزشی ایثارگان و شاهد

 دانلود

فرم حذف و اضافه 

دانلود 

فرم ثبت واحد های کارشناسی پرستاری و مامایی جهت متقاضیان خارج از کشور

دانلود

فرم درخواست حذف اضطراری

دانلود

کاراموزی جبرانی- استاد بالینی

دانلود
 

 

آخرین بروز رسانی : 09 اسفند 1400