اعضاء اعتبار بخشی دانشکده بر اساس حوزه های مربوطه

 

ردیف

عناوین حوزه

سرگروه

اعضای  گروه ها

1

رسالت واهداف

آقای دکتر نیکوکار

خانم دکتر درویش پور- آقای دکتر حمیدی

2

حوزه مدیریت

آقای دکتر عابدین زاده

آقای دکتر خانکی- آقای دکتر ابراهیمی

آقای دلزنده- خانم مهدوی

3

منابع وامکانات

خانم ابوذری

خانم دکتر پور قانع- خانم دکتر جعفر زاده- خانم شایگان

خانم حسنی- خانم خوش فطرت

4

آموزش کارکنان

خانم دکتر درویش پور

خانم رجب پور

خانم مهدوی

5

هیات علمی

خانم ابوذری

خانم مجیدی- خانم سلملیان

خانم قاری پور- خانم خوش خلق

6

خدمات دانشجویی

خانم قناعی

خانم بابایی- خانم رجب پور

خانم رهنما- آقای میرمسعودی- خانم علیزاده

7

حوزه پژوهشی

خانم قناعی

آقای دکتر اسماعیل پور- خانم رجب پور

آقای رمضانی- آقای زعیمی- خانم غمگسار- خانم فلاح خیری

8

حوزه آموزش دانشجویی

آقای دکتر عابدین زاده

آقای دکتر رضوی- آقای دکتر ابراهیمی

آقای یوسف پور- آقای فلاح- خانم حسین پور- خانم غلامیدوست

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400