ا

اسامی اعضای کمیته اعتبار بخشی دانشکده پرستاری و مامایی ، پیراپزشکی شرق گیلان

 

ردیف

 

اعضای گروه

عناوین حوزه

1

دکتر ابراهیم میرزاجانی

حوزه مدیریت

2

دکتر پرند پور قانع

حوزه آموزش دانشجو پرستاری و مامایی

3

دکتر سبحان فائزی

حوزه آموزش دانشجو پیراپزشکی

4

دکتر ایمان علیزاده

حوزه هیأت علمی

5

دکتر محمد اسماعیل پور

حوزه پژوهشی

حوزه رسالت و اهداف

6

علی دلزنده

حوزه آموزش کارکنان، منابع و امکانات

7

حمیده رهنما

حوزه خدمات دانشجویی

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400