معاونت پژوهشی دانشکده در راستای سیاست های پژوهشی دانشگاه در محورهای زیر انجام وظیفه می نماید:

1- بررسی پیش نویس طرح های تحقیقاتی ارائه شده از سوی اساتید محترم دانشکده به معاونت پژوهشی جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده.


2- تشکیل گروه های کارشناسی جهت بررسی طرح های مربوطه با توجه به موضوع طرح.


3- تشکیل شورای پژوهشی دانشکده.


4- ارائه مشاوره پژوهشی به اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان در خصوص انتخاب عناوین طرح های پژوهشی با توجه به نیازها و اولویت های پژوهشی دانشگاه.

 
5- هماهنگی و نظارت دربرگزاری همایش های مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی در دانشکده با همکاری اساتید محترم دانشکده.


6- نظارت بر همایش ها و کنفرانس های علمی پژوهشی دانشجویی در دانشکده.


7- کمک در برگزاری کارگاه های پژوهشی در محل دانشکده برای اساتید و دانشجویان با توجه به نیاز سنجی های به عمل آمده.


8- نظارت بر کتابخانه دانشکده از نظر وجود منابع آموزشی برای کلیه گروه های آموزشی موجود در دانشکده، گسترش امکانات موجود و پیگیری امور از طریق کتابخانه مرکزی دانشگاه، اطلاع رسانی در خصوص استفاده از منابع الکترونیکی، پیگیری در خصوص شبکه های اطلاع رسانی و بانک های اطلاعاتی.


9- نظارت بر فعالیت های پژوهشی دانشجویان از طریق ارتباط با کمیته تحقیقات دانشجویی.


10- نظارت و هماهنگی با سایت اینترنت دانشکده و کوشش جهت استفاده بهینه دانشجویان از امکانات موجود در سایت.

 

معاونت پژوهشی با تکیه بر توان اساتید محترم دانشکده و با در دست داشتن امکانات آزمایشگاهی مفید در دانشکده آماده ارائه خدمات پژوهشی (انجام طرح های پژوهشی مشترک، برگزاری سمینارها،کارگاه ها و..) با بیمارستان ها، سازمان های محلی، ادارات و ... می باشد.

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400