ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد محل خدمت

1

آقای دکتر ادریس مهدوی

واحد پیراپزشکی

2

آقای سید صمد میر مسعودی

روابط عمومی

3

آقای ایرج بابایی

تغذیه دانشجویی

4

خانم فاطمه علیزاده

امور فرهنگی

5

آقای احسان فلاح مرتضی نژاد

اداره آموزش

6

آقای سید رضا حسینی

اداره آموزش

7

خانم حمیده حسین پور

اداره آموزش

8

خانم زینب خوشحال

EDO

9

خانم آرزو غمگسار

معاونت پژوهشی

10

خانم زهرا قاری پور

کارگزینی

11

شهدک قربانی

کارگزینی اداری

12

خانم فاطمه رمضانی پاکپور

کتابخانه

13

آقای ابوذر رمضانی

کتابخانه

14

آقای مجتبی فرح بخش

آزمایشگاه

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400