اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی

- ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان

- توانمندسازی دانشجویان از طریق تشکیل کارگاه های آموزشی و برگزاری تورهای تحقیقاتی

- کمک به انتشار نتایج تحقیقات دانشجویی در سطح ملی و بین المللی

- ایجاد هماهنگی بین فعالیت های علمی پژوهشی با سایر بخشهای دانشگاهی بویژه مراکز تحقیقاتی

- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان و تقویت رابطه علمی اساتید و دانشجویان

فعالیت های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

از جمله فعالیت ها و تسهیلاتی که کمیته تحقیقات دانشجویی در اختیار دانشجویان فعال و علاقه مند قرار میدهد، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

- پرداخت هزینه طرح های تحقیقاتی برای دانشجویان مجری طرح های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی

- تشکیل شورای پژوهشی دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

- تخصیص امتیاز ویژه استعدادهای درخشان جهت دانشجویان پژوهشگر با سابقه فعالیت های پژوهش در کمیته تحقیقات دانشجویی

- برگزاری کارگاه های مختلف نظیر: جستجوی الکترونیکی، روش تحقیق، مقاله نویسی، SPSS، Endnote و...

- تهیه سی دی های آموزشی، جزوات علمی و پمفلت های آموزشی

- دسترسی دفاتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها به اینترنت جهت استفاده دانشجویان عضو کمیته

- برگزاری تورهای علمی و بازدید از مراکز پژوهشی کشور

- برگزاری ژورنال کلاب (نقد علمی مقالات)

- مساعدت های لازم برای تهیه و ارایه مقالات علمی  دانشجویان در مجلات و همایشهای علمی

- ثبت اختراعات و ابداعات دانشجویان در کمیته تحقیقات دانشجویی


آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400