نام و نام خانوادگی اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی- پیراپزشکی شرق گیلان(لنگرود)

 

آقای دکتر ابراهیم میرزاجانی

 

خانم دکتر پرند پورقانع

 

آقای دکتر محمد اسماعیل پور

 

خانم دکتر رویا منصور قناعی

 

خانم دکتر مروارید قصاب شیرازی

 

خانم دکتر فرشته بشارتی

 

 خانم دکتر آذر درویش پور

 

خانم دکتر مژگان نظری

 آقای حسن یوسف پور

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400