نام و نام خانوادگی اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی- پیراپزشکی شرق گیلان(لنگرود)

 

آقای دکتر ابراهیم میرزاجانی 

خانم دکتر پرند پورقانع 

آقای دکتر محمد اسماعیل پور

آقای علیرضا شعوری بیدگلی 

 خانم دکتر آذر درویش پور

خانم دکتر مروارید قصاب شیرازی

خانم دکتر رویا منصور قناعی

خانم دکتر فرشته بشارتی

خانم دکتر مژگان نظری

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400