دکتر پرند پورقانع
 
دکتری تخصصی آموزش پرستاری(توانبخشی قلبی)
 

دانشیار

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400