امور تغذیه

 

نام: ایرج

نام خانوادگی: بابایی

پست سازمانی:مسئول اتوماسیون تغذیه

وضعیت استخدامی: قراردادی

 

سلف سرویس دانشکده پرستاری ومامایی،پیراپزشکی شرق گیلان(لنگرود)

ظرفیت 155 نفر،مساحت آشپزخانه256مترمربع،مساحت غذاخوری283مترمربع

مجهز به سردخانه با ظرفیت4تن وانباربا ظرفیت10تن

آدرس:لنگرود،جاده لیلا کوه،خیابان بوعلی سینا

در این مکان ناهار وشام توزیع می شود.

 

قوانین ومقررات ورود اعتبار ویا افزایش آن درکارت تغذیه:

                      همراه داشتن کارت تغذیه

                    همراه داشتن یکی از کارتهای بانکهای عضو شتاب که حاوی موجودی باشد.

                    واریز حداقل مبلغ30000ریال به اعتبار کارت تغذیه

                      مراجعه به دستگاه رزرو غذا ورویت اعتبار افزوده شده

                     ارائه رسید پذیرنده به اپراتور اتوماسیون تغذیه دانشکده

                      نگهداری رسید مشتری نزد خود جهت اطمینان

 

قوانین ومقررات دریافت کارت تغذیه،فعال نمودن کارت و رزرو غذاهای هفتگی بر اساس منو:

                      مراجعه به سلف دانشکده جهت رزرو غذا

                      همراه داشتن کارت تغذیه الزامی است.

                      وجود اعتبار کافی در کارت تغذیه

                    مراجعه به برنامه غذایی هغتگی نصب شده دربرداتوماسیون تغذیه

                      مراجعه به دستگاه رزرو غذا

                     انجام عملیات رزرو غذا واطمینان از صحت انجام آن

                     مراجعه روزانه به دستگاه رزرو غذا جهت اطمینان از رزرو غذای روزانه

  

آیین نامه تغذیه دانشجویان 

آخرین بروز رسانی : 31 مرداد 1400