خــــــــدمات دانشــــجویی

نام: حمیده

نام خانوادگی : رهنما

پست سازمانی: کارشناس خدمات دانشجویی

وضعیت استخدامی: رسمی

 

 

امور دانشجویی دانشکده زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی وابسته به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

این واحد پل ارتباطی بین دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به دانشجویان است.

این واحد عهده دار امور ثبت نام به شرح زیر می باشد:

-          انواع وامها ( تحصیلی ، مسکن ، ودیعه مسکن ، ضروری )

-          بیمه حوادث

-          کمک هزینه شاهد و ایثارگر

-          کار دانشجویی

-          تسویه حساب دانشجویی

 

توجه: استفاده از هرگونه تسهیلات اعم از وام ، بیمه و خوابگاه ؛ داشتن تعهد محضری الزامی است.

 

 

وام تحصیلی:

جهت تأمین بخشی از هزینه های دانشجویی به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی وام پرداخت می گردد . وام تحصیلی با توجه به مبلغی که از طرف صندوق رفاه اعلام می گردد براساس تقاضای دانشجو در هر نیمسال تحصیلی تعلق می گیرد.

وام مسکن:

صرفاً به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأیید ارائه نمایند پرداخت می گردد .

وام ضروری:

وام ضروری به دانشجویان دوره های روزانه که در نتیجه رویدادها با مشکلی روبرو می شوند با رعایت ظوابط پرداخت می گردد .

ودیعه مسکن:

به دانشجویان متأهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه دانشجویی سکونت نداشته باشد و اجاره نامه مورد تأیید ارائه نمایند فقط برای یکبار و بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.

وام بنیاد علوی:

وام بنیاد علوی در جهت حمایت از دانشجویان محروم و مستعد با شروط معدل 14 و بالا بودن ضریب محرومیت محل سکونت دائم دانشجو ( ضریب محرومیت 5 به بالا ) و دیگر شرایط در دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعلام گردیده تعلق می گیرد.

بیمه سلامت و بیمه عمر و حوادث دانشجویی :

به استناد بخشنامه بیمه سلامت به شماره 1556/706/ مورخ 11/6/93 صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در خصوص پوشش بیمه همگانی آحاد مردم ایران، کلیه دانشجویان که تحت پوشش هیچیک از بیمه های پایه سلامت و یا درمان نیستند می توانند بدون پرداخت حق بیمه و با مراجعه به سامانه اینترنتی سازمان بیمه سلامت به آدرسwww.bimeselamate.ir به صورت رایگان ثبت نام نمایند تا از مواهب بیمه ای پایه سلامت بهره مند گردد.

بیمه عمر و حوادث دانشجویی: کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بدو ورود به دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند که پوشش آن شامل پرداخت غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از بروز حوادث در دوران تحصیل دانشجو می باشد.

کمک هزینه شاهد و ایثارگر :

دانشجویانی که فرزند شهید و یا فرزند جانباز و آزاده یا خود جانباز و آزاده می باشند می توانند از این کمک هزینه که بلاعوض می باشند استفاده نمایند.

کار دانشجویی :

جهت بهره مندی از خدمات دانشجویان و به منظور آشنایی با امور آموزشی و پژوهشی ،کسب تجربه و مشارکت اجتماعی ، پر نمودن اوقات فراغت و کمک به امرمعیشت آنان و استفاده از نیروهای جوان و علاقمند جهت کمک به امور جنبی آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی انجام می شود.

دانشجویان می بایست درخواست خودرا به ریاست دانشکده ارائه نمایند و در صورت تأیید و نداشتن مشکل آموزشی ، اخلاقی و ..... به واحدهای دانشکده ، خوابگاه ، بیمارستان معرفی می گردند.

ضمناً بر اساس ساعات کاری اعلام شده از طرف واحدها در پایان هر ماه به دانشجو حقوق پرداخت می گردد.

آخرین بروز رسانی : 31 مرداد 1400