دکتر پرند پورقانع

معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود

 
دکتری تخصصی آموزش پرستاری(توانبخشی قلبی)

دانشیار

 
 

                      

 

 

 

مسئول دفتر معاونت آموزشی: حمید تبسمی

01342565052

 
 

شرح وظایف:

حوزه آموزش:
برنامه ریزی اجرای برنامه های آموزشی مصوب با همکاری گروه های آموزشی دانشکده
تلاش در جهت حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی واحدهای تابعه
ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی
اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی اعضای هیات علمی
بازنگری برنامه های آموزشی و محتوای سرفصل ها به منظور بروزرسانی آن ها و ارائه پیشنهاد به مراجع بالاتر
همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های آموزشی پژوهشی و فرهنگی دانشکده
تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعداد های درخشان
جلب مشارکت اعضای هیأت علمی و گروه های آموزشی در فرایند های مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی
دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، دانشجویان و کارکنان
پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی
توجه به اجرای بسته ­های تحول در آموزش پزشکی در دانشکده


برنامه ریزی:
برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر)
بررسی و تدوین سیاست‌ها و طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آن‌ها به شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت و پیشنهاد آن به مراجع ذی صلاح برای تصویب
برنامه­ ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش و دوره ­های بین المللی
بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان


هماهنگی:

 ارتباط و هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور نیل به اهداف سازمانی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها

 هماهنگی در اجرای برنامه های آموزشی با همکاری گروه های آموزشی در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
ارتباط با سایر واحدهای دانشگاه، معاونت بهداشت، درمان و بیمارستان های آموزشی، نظام پرستاری، به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری
هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
هماهنگی باسایر واحدهای هم عرض در جهت نیل به اهداف سازمانی


نظارت و ارزشیابی:

 نظارت بر حسن اجرای مقررات، آئین­ نامه‌ها و فرآیندهای آموزشی دوره­های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا

 نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده، واحد توسعه آموزش پزشکی

 نظارت بر حسن اجرای روند ثبت­ نام، تعیین واحد، آزمون ها و سایر فرآیندهای آموزشی دانشجویان
پایش عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشکده
ارزشیابی درونی گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی و کارکنان واحدهای آموزشی

 ارزشیابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها


اجرایی:
تنظیم برنامه و دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده
برگزاری جلسات مستمر آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده
شرکت در جلسات شورای آموزشی، پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و هیات رئیسه دانشکده و دانشگاه
ابلاغ و ارجاع مصوبات، مقررات و آیین نامه های و نامه های اداری دانشگاه به گروه های آموزشی واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن
اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی و دوره های بازآموزی
بستر سازی و فراهم نمودن تسهیلات لازم در خصوص ماموریت ها و دوره های اموزشی کوتاه و بلند مدت
فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت توسعه تعاملات علمی با مراکز علمی معتبر جهان

 

آخرین بروز رسانی : 30 مرداد 1400