ورودی

اسامی

عنوان

استاد راهنما

تاریخ تصویب

تاریخ دفاع

ورودی 93

زهرا عابدی

 بررسی عوامل مرتبط با استفاده مجدد از مواد مخدر از دیدگاه سالمندان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستانهای شرق گیلان در سال 1395

دکتر یاسمن یعقوبی

 

1396/2/1

سعید پاتیان

 بررسی ارتباط بین بیماریهای مزمن و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاههای استان گیلان در سال 1395

دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی

 

1395/12/23

معصومه غیبی زاده

 بررسی ارتباط بین عوامل استرس زا و راهبردهای مقابله ای در سالمندان بازنشسته شرق گیلان در سال 1395

دکتر پرند پورقانع  و هما مصفا خمامی

 

1395/9/13

حمید مایلی

 بررسی ارتباط خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی با رضایت از زندگی سالمندان ساکن جامعه شهری شرق گیلان در سال 1395

دکتر رویا منصور قناعی

 

1400/12/3

سید علیرضا عظیمی

بررسی ابعادسالمند آزاری خانواده درسالمندان بستری در بیمارستانهای علوم پزشکی استان گیلان سال1996-1395

دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی و دکتر آذر درویش پور

 

1396/12/23

بهاره عبدی

بررسی نیازها و توان خودمراقبتی سالمندان شرق گیلان براساس الگوی اورم

 

دکتر پرند پورقانع

 

1396/4/2

ورودی 94

رویا حامدی شیجانی

بررسی پیامدهای آستئوآرتریت زانو قبل و بعد از عمل جراحی آرتروپلاستی کامل مفصل زانوی بیماران سالمند در بیمارستان رسول اکرم رشت در سال1396

دکتر پرند پورقانع

 

1397/9/5

سمیه امید ظهیر

بررسی ادراک بیماری و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396

دکتر رویا منصور قناعی

 

1398/4/26

ماهرخ پور عینی

بررسی حمایت اجتماعی و احساس رضایت از زندگی در سالمندان ساکن در آسایشگاههای شهر رشت درسال1396

هما مصفا و زهره سلملیان

 

1398/7/29

عاطفه بشر خواه

بررسی ارتباط ترس از سقوط، اضطراب ،افسردگی و فعالیت در سالمندان مراجعه کننده به مراکزجامع سلامت شهر رشت در سال1397

دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی

 

1399/2/22

نسرین توسلی

بررسی ارتباط امید و سلامت معنوی با کفایت دیالیز بیماران تحت همودیالیز در مراکز منتخب استان گیلان در سال 1396

دکتر آذر درویش پور

 

1397/8/1

فائزه غلامی شیل سر

بررسی تله نرسینگ برهمو گلوبین گلیکوزیله در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو درمرکزآموزش درمانی رازی در سال 1397

دکتر محمد اسماعیل پور بند بنی

 

1398/6/24

فائزه کبرایی آبکنار

ترجمه وروان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی جومراقبتی مددجو محور ازدیدگاه بیماران (PCQ-P)

دکتر پرند پورقانع

 

1398/4/26

کامله مقدم

ارتباط حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و افسردگی در سالمندان شهرهای شرق گیلان در سال 1396

دکتر رویا منصور قناعی

 

1397/4/20

ورودی95

زهرا راضی چافی

بررسی شیوع زخم فشاری و عوامل مربوطه در بیماران سالمند بستری در بیمارستانهای شرق گیلان در سال 1398

دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی

1398/7/23

1400/11/12 

سمیه قلی زاده سیاهمزگی

بررسی مقایسه ای سبک زندگی سالمندان مبتلاو غیر مبتلا به عفونت های انگلی روده ای در استان گیلان در سال 96و97

دکتر پرند پورقانع

 

1399/3/12

سعیده کاوه مریان

بررسی ارتباط موارد عملکردی با کیفیت زندگی سالمندان گیلان درسال 1399

دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی

 

1399/3/7

1400/3/26

الهام نوحی کرارودی

تأثیر ماساژ شکمی بر یبوست بیماران سالمند مبتلا به شکستگی بستری در بیمارستان پورسینا رشت در سال 1399-1398

دکتر رویا منصور قناعی

1398/9/11

1400/7/3

مریم رحمانی

بررسی مقایسه ای وضعیت شناختی سالمندان تحت همودیالیز مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با آزمون هایMOCA، AMT,MMSEدرسال 1397

دکتر آذر درویش پور

 

1399/2/22

ورودی96

حامد اسدی شیخ احمدی

بررسی تمرینات ورزشی اصلاحی بر اختلات اسکلتی عضلانی سالمندان ساکن سرای سالمندان شهر رشت در سال 1398

دکتر آذر درویش پور

1397/12/14

1400/8/18

بستانه قنبری بستانه

بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس گل محمدی بر کیفیت خواب سالمندان مقیم آسایشگاه سالمندان شهر رشت در سال 1398

دکتر رویا منصور قناعی

1398/5/1

1400/3/2

فاطمه منصوری

بررسی تاثیر آموزش به شیوه ایفای نقش بر بهبود خود پنداره سالمندان شرق گیلان در سال 1397

دکتر پرند پورقانع

7/3/1397

1399/3/12

زینت سید پورچافی

بررسی تاثیر چای سبز بر افسردگی سالمندان ساکن درمراکز سالمندان شهر رشت در سال 1398

دکتر محمد اسماعیل پور

1398/5/1

1400/2/12

رویا مومنی پور مقدم صومعه سرایی

 

 

بررسی تأثیرآموزش مبتنی بر فرآیند پرستاری بر مهارت خودمراقبتی بیماران سالمند دارای استومای روده ای بستری در مراکز درمانی منتخب شهر رشت در سال 1398

دکتر آذر درویش پور

1397/12/18

1400/5/12

سیمین مهرخواه

تاثیر پک سرما بر درد و کبودی ناشی از تزریق زیر جلدی انوکساپارین در سالمندان بستری در بیمارستان 22 آبان لاهیجان در سال 1397

دکتر محمد اسماعیل پور بند بنی

 

1398/9/13

ورودی97

زهرا دودانگه

تاثیر تمرینات تنفسی دیافراگماتیک و لب غنچه ای در کیفیت خواب سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه بستری در بیمارستا نهای دولتی استان گیلان در سال 1399

دکتر آذر درویش پور

1399/2/16

 

 

 

 

 

صغری زارعی

بررسی ارتباط مهارتهای ارتباطی با سوء رفتار علیه سالمندان بستری در بیمارستانهای آموزشی گیلان

دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی

 

1399/3/7

 

لیلا زاهد نخجیری

همبستگی بین سندرم فرتوتی و توان خود مراقبتی در سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستانهای شرق گیلان در سال 1398

دکتر آذر درویش پور

 

1398/4/9

1399/12/23

پویا نعمت زاد خمسی

کاربرد مدل HBM   درارتقاء رفتارهای خود مراقبتی در سالمندان مبتلا به فشار خون بالا در شرق استان گیلان در سال 99-1398

دکتر پرند پورقانع

1398/9/20

1400/12/18 

علی نوری

بررسی ارتباط شاخص خطر تغذیه ای  سالمندی با عملکرد عضلانی و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های شرق گیلان در سال 1399

دکتر رویا منصور قناعی

1398/8/27

1399/11/1

آمنه بیگ محمدی

عوامل موثر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مبتلا به آرتریت روماتویید به کلینیک روماتولوژی بیمارستان رازی رشت در سال 99-98

دکتر رویا منصور قناعی

1398/9/11

 

سید محمد صادق مظفری

بررسی مقایسهای تاثیر آموزش رژیم غذایی به دو روش بز خورد محور و تصویری بر شناخت از رژیم غذایی مناسب و شاخص های آزمایشگاهی خون در بیماران سالمند تحت همو دیالیز در بیمارستانهای شرق گیلان در سال 1399

دکتر فرشته بشارتی

1399/2/16

 

ورودی98

معصومه اسکندرزاده

ارتباط قدرت عضلانی با کیفیت زندگی و وضعیت تغذیه در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بازنشستگی شرق گیلان

دکتر رویا منصور قناعی

1399/9/19

 1400/12/21

مهدی سهرابی

بررسی ارتباط نسبی خود کارآمدی استفاده مناسب ازدارو با سلامت عمومی سالمندان شرق استان گیلان در سال 1399

دکتر پرند پور قانع

1399/8/3

1400/6/7

زهرا عسگری تپه

بررسی تاثیرآرام سازی عضلانی به روش جاکوبسون بر اضطراب مرگ و شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان شهرستان رشت در سال1399

دکتر آذر درویش پور

1399/6/17

1400/8/26

مهدی داننده کلی

بررسی ارتباط رضایت از زندگی با عملکرد اجرایی و تاب آوری سالمندان بستری آسایشگا ههای سالمندان استان گیلان

دکتر محمد اسماعیل پوربندبنی

1400/11/6 

 

رزیتا محمدی خانقاه

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سواد سلامت در استفاده از خدمات پیشگیرانه در سالمندان شرق گیلان

دکترفرشته بشارتی

1399/11/8

 

 

 

 

 

ورودی99

فرخبد افشاری نسب

بررسی ارتباط بین اثرات روانشناختی کووید 19 و عملکرد محافظتی سالمندان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان پیروز لاهیجان در سال 1400

دکتر آذر درویش پور

1400/6/29

 

حداد فتحی دخت لاحشری

تاثیر برقراری ارتباط با استفاده از مدل پپلائو بر رضایتمندی از خدمات پرستاری در سالمندان بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های دولتی شرق گیلان در سال 1401-1400

دکتر رویا منصور قناعی

1400/7/11

 

نرجس سلیم زاده

بررسی رابطه بین وضعیت تغذیه و افسردگی در سالمندان مراجعه‌کننده به بیمارستان فوق تخصصی قلب حشمت رشت در سال 1401-1400

دکتر فرشته بشارتی

 1400/12/17

 

مرضیه شعبانی

 بررسی وضعیت ناامنی غذایی و عوامل اجتماعی_اقتصادی موثر بر آن در  سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری شرق استان گیلان در سال 1400

 

دکتر پرند پور قانع

 

 

سید مهدی طیاری

بررسی ارتباط علائم افسردگی با حمایت اجتماعی درک شده و سواد سلامت سالمندان مبتلا به دیا بت نوع 2 بستری در بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی گیلان در سال 1401-1400

دکتر محمد اسماعیل پوربندبنی

 

 

آخرین بروز رسانی : 22 اسفند 1400