تاریخ ثبت یا دفاع پروپوزال

تاریخ دفاع از پایان نامه

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1394

1395/09/13

خانم معصومه غیبی ­زاده

« بررسی ارتباط بین عوامل استرس زا و راهبردهای مقابله ای در سالمندان بازنشسته شرق گیلان سال 1395»

دکتر پرند پورقانع

1394

1395/12/20

سعید پاتینان

بررسی ارتباط بین بیماریهای مزمن و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه های استان گیلان در سال 1395

دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی

1394

1396/02/01

خانم زهرا عابدی

« بررسی عوامل مرتبط با استفاده مجددمواد مخدراز دیدکاه سالمندان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستانهای شرق استان کیلان»

دکتریاسمن یعقوبی

1394

1396/02/04

خانم بهاره عبدی

« بررسی توان و نیازها خودمراقبتی سالمندان بازنشسته شرق گیلان براساس الگوی اورم »

دکتر پرند پورقانع

1394

1396/12/23

آقای سیدعلیرضا عظیمی

بررسی ابعاد سالمند آزاری خانواده در سالمندان بستری در بیمارستانهای آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان سال 1394

دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی

1395/10/20

1397/04/20


کامله مقدم

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و افسردگی در سالمندان مراجعه کننده به پارک های شرق گیلان در سال 1396

دکتر رویا منصور قناعی

1394/10/07

1397/09/05

رویا حامدی شیجانی

بررسی پیامدهای استئوآرتریت زانوقبل و بعد از جراحی آرتروپلاستی کامل مفصل زانوی بیماران سالمند در بیمارستان رسول اکرم رشت در سال 1396

دکتر پرند پورقانع

1395/12/16

1397/10/10

نسرین توسلی

ارتباط امید و سلامت معنوی بر کفایت دیالیز بیماران سالمند تحت همودیالیز در بیمارستان رازی رشت در سال 1396

دکتر آذر درویش پور

1396/1/28

1398/4/26

سمیه امید ظهیر

بررسی ارتباط ادراک بیمار و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396

 

 

26/4/98

فایزه کبرایی

ترجمه وروان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی جومراقبتی مددجو محوراز دیدگاه بیماران PCQ-P

دکترپرند پورقانع

 

24/6/98

فایزه غلامی شیل سر

بررسی تله نرسینگ برهمو گلوبین گلیکوزیله در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دودرمرکزآموزش درمانی رازی در سال 1397

دکتر محمد اسماعیل پور بند بنی

 

29/7/98

ماهرخ پورعینی

بررسی حمایت اجتماعی واحساس رضایت از زندگی در سالمندان ساکن در آسایشگاههای شهر رشت درسال1396

دکترهما مصفا

 

13/9/98

سیمین مهرخواه

تاثیر پک سرما بر درد وکبودی ناشی از تزریق انوکساپارین در سالمندان بستری در بیمارستان 22آبان لاهیجان در سال 1397

دکتر محمد اسماعیل پور بند بنی

 

22/2/99

عاطفه بشرخواه

بررسی ارتباط ترس از سقوط، اضطراب ،افسردگی وفعالیت در سالمندان مراجعه کننده به مراکزجامع سلامت شهر رشت در سال1397

دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی

 

22/2/99

مریم رحمانی

بررسی مقایسه ای وضعیت شناختی سالمندان تحت همودیالیز مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با آزمون هایMOCA، AMT,MMSEدرسال 1397

دکتر آذر درویش پور

 

12/3/99

فاطمه منصوری

بررسی تاثیر آموزش به شیوه ایفای نقش بر بهبود خود پنداره سالمندان شرق گیلان در سال 1397

دکتر پرند پورقانع

 

12/3/99

سمیه قلی زاده

بررسی مقایسه ای سبک زندگی سالمندان مبتلاوغیر مبتلا به عفونت های انگلی روده ای در استان گیلان در سال        96و97

دکتر پرند پورقانع

1395/10/20

1397/04/20


کامله مقدم

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و افسردگی در سالمندان مراجعه کننده به پارک های شرق گیلان در سال 1396

دکتر رویا منصور قناعی

1396/1/28

1398/4/26

سمیه امید ظهیر

بررسی ارتباط ادراک بیمار و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396

دکتر رویا منصور قناعی

11/9/98

 

الهام نوحی

تاثیر ماساژ شکمی بر یبوست بیماران سالمند مبتلا به شکستگی بستری در بیمارستان پورسینا رشت

دکتر رویا منصور قناعی

1/3/98

 

بستانه قنبری

بررسی تاثیر رایحه درمانی با  اسانس گل محمدی بر کیفیت خواب سالمندان مقیم آسایشگاه سالمندان شهررشت در سال 1398

دکتر رویا منصور قناعی

11/9/98

 

آمنه بیگ محمدی

عوامل موثر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مبتلا به آرتریت روماتویید مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان رازی رشت در سال 99-98

دکتر رویا منصور قناعی

27/8/98

1/11/99

علی نوری

بررسی ارتباط شاخص خطر تغذیه ای سالمندان با کیفیت زندگی و عملکرد عضلانی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستانهای شرق گیلان در سال99-98

دکتر رویا منصور قناعی

19/9/1399

 

معصومه اسکندرزاده

بررسی ارتباط بین قدرت عضلانی دست با کیفیت زندگی و وضعیت تغذیه در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بازنشستگی استان گیلان 1400-1399

دکتر رویا منصور قناعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400