با سلام و آرزوی سلامتی و بهروزی خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را در زمینه رسالت و اهداف دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیلان (لنگرود) را مرقوم بفرمایید. مجموعه رسالت و اهداف گروه در رابطه با آموزش و پژوهش رشته مقطع مربوطه منطبق با رسالت دانشگاه و دانشکده بر اساس نیازهای جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، اسناد بالادستی، ارزشها و مسئولیت اجتماعی به ترتیب اولویت و مبتنی بر شواهد وجود داشته باشد.
رسالت و اهداف گروه با مشارکت اعضای هیات‌علمی و نظر خواهی از دانش آموختگان تدوین و اعلام شده باشد.
ارزیابی مستمر میزان تحقق اهداف گروه ( فرایند و نتایج ) بر اساس فعالیت های گروه در نظر گرفته می شود.
آخرین بروز رسانی : 10 مهر 1400