گروه آموزشی پرستاری

از ابتدای سال 1353 در لاهیجان به عنوان آموزشگاه بهیاری شروع به کار نمود و سال 66-1365 به دانشکده پرستاری تغییر یافت و دو دوره کاردان پرستاری تربیت نمود . از سال 1366 پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی پیوسته پرستاری شروع شد و از بهمن 1371 اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی پرستاری شبانه نمود ، که بعد از پذیرش 6 دوره آخرین دوره کارشناسی پرستاری شبانه در سال 1380 فارغ التحصیل شدند و از سال 1384 با ادغام دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) لاهیجان و لنگرود تحت عنوان دانشکده پرستاری و مامایی زینب (س) شرق گیلان در لیلاکوه لنگرود فعالیت خود را ادامه داد .

ـ اساتید گروه :

1ـ آقای دکتر رسول تبری              دکتری آموزش پرستاری

2ـ آقای محمد اسماعیل پور           کارشناس ارشد آموزش پرستاری ـ دانشجوی دکتری پرستاری

3ـ خانم سیده آمنه دادگران         کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی ـ جراحی ـ دانشجوی دکتری پرستاری

4ـ خانم پرند پورقانع                    کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی ـ جراحی ـ دانشجوی دکتری پرستاری

5ـ خانم هما مصفای خمامی        کارشناس ارشد آموزش بهداشت

6ـ خانم زهره سلملیان                کارشناس ارشد آموزش بهداشت

7ـ خانم رؤیا منصور قناعی            کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی ـ جراحی

8ـ خانم فاطمه حیدری                 کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

9ـ خانم زهرا طاهری                   کارشناس ارشد پرستاری کودکان

10ـ خانم یاسمن یعقوبی             کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک

11ـ خانم ریحانه فرحپور               کارشناس پرستاری

12ـ خانم کوکب بابایی                 کارشناس پرستاری

13ـ خانم صفورا پوراسماعیل         کارشناس مامایی

14ـ خانم سمیه حامد توسلی       کارشناس ارشد پرستاری اطفال

15ـ خانم سیده مدینه قاسم نژاد   کارشناس ارشد روانپرستاری

ـ تعداد بیمارستان ها : بیمارستان 22 آبان لاهیجان ـ امینی لنگرود ـ سید الشهداء لاهیجان ـ کوثر آستانه و بیمارستان شهید انصاری رودسر ( شفا رشت ـ امیرالمؤمنین رشت ـ رازی رشت ـ پورسینا رشت برای تعدادی از واحدها ) و کلیه مراکز بهداشتی لاهیجان و لنگرود

  ـ اساتید مشاور :

خانم  هما مصفا                              15 نفر ترم 8 پرستاری

خانم زهره سلملیان                        19 نفر ترم 6 پرستاری

خانم رؤیا منصور قناعی                    19 نفر ترم 6 پرستاری

خانم فاطمه حیدری                        18 نفر ترم 4 پرستاری

خانم کوکب بابایی                           22 نفر ترم دوم پرستاری

خانم یاسمن یعقوبی                      رشته هوشبری و اتاق عمل
 
 

ـ پذیرش دانشجو در نیمسال اول هر سال در رشته پرستاری صورت می گیرد ( تعداد 25 نفر )

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400